Wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej

Właściwy protokół odbioru instalacji elektrycznej to dokument potwierdzający pomontażowe badania odbiorcze nowej instalacji oraz wykonane okresowe testy takich instalacji, obowiązkowo przeprowadzone co każde 5 lat. Więcej o obowiązku kontrolnym dla właścicieli mieszkań możecie przeczytać tutaj. Obowiązujące normy na ten temat są ujęte w PN-HD 60364-6:2008 – dotyczą instalacji elektrycznych niskiego napięcia.

Protokół odbioru instalacji elektrycznej – wzór do pobrania

Poniżej tego artykułu znajduje się wzór, w postaci edytowalnych plików w formacie Word, który można przeglądać i drukować wybrane strony wedle potrzeb. Protokół odbioru instalacji elektrycznej wzór przyda nam się z jako dokument potwierdzający fakt, że dokonaliśmy pomontażowych badań instalacji elektrycznej i że regularnie wykonujemy testy naszej instalacji. Wzór do pobrania jest bezpłatnie.

Badanie instalacji elektrycznej – jak to wygląda?

Badania instalacji elektrycznej to diagnoza stanu technicznego elektryki w domach, sprawdzane pod względem bezpieczeństwa i potencjalnychzagrożeń – takich jak porażenia czy pożar. To podstawa bezpiecznej eksploatacji tych urządzeń. Są dwa rodzaje badań, które mamy obowiązek przeprowadzać:

Badania odbiorcze – konieczne do wykonania zaraz po montażu instalacji elektrycznej, jeszcze przed oddaniem jej do użycia. Badanie instalacji elektrycznej odbiorcze to przede wszystkim pomiary parametrów technicznych i próby sporządzane zgodnie z normami PN-HD 60364-6:2008. To podstawa naszego bezpieczeństwa – po przeprowadzaniu takich testów mamy pewność, że instalacja jest w 100% dobrze położona i zapewnia bezpieczeństwo domownikom i sprzętom.

Badania okresowe – inaczej zwane eksploatacyjnymi, to badania, które zgodnie z ustawą w prawie budowlanym, musimy wykonywać nie rzadziej niż co 5 lat. Więcej o tym obowiązku przeczytacie tutaj. Konieczność ta leży po stronie właściciela lub spółdzielni. Badania powinny obejmować pomiary parametrów technicznych – rezystancji izolacji i skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania.

O czym warto pamiętać?

Montażu instalacji powinien dokonać doświadczony elektryk, który sporządzi z nami właściwy protokół odbioru instalacji elektrycznej. Jednak o badaniach instalacji musimy pamiętać samodzielnie i zgłosić się do sprawdzonego usługodawcy, którego kontrola to nie tylko nasz obowiązek, ale i zapewnienie bezpieczeństwa całej rodzinie.

Powierz to zadanie Eljot Kraków! Czekamy na Twoją wiadomość.

Menu