Uprawnienia potrzebne do pomiarów elektrycznych

Pomiary elektryczne? Protokoły będą niezbędne. Nasza firma posiada wszystkie uprawnienia potrzebne do wykonywania pomiarów elektrycznych. Dzięki temu masz pewność, że możemy dokonać kontroli elektryczności w Twoim miejscu zamieszkania lub siedziby firmy. Po przeprowadzeniu kontroli otrzymasz protokół – to niezbędny dokument, który należy okazać uprawnionej osobie podczas kontroli budynku. To również podstawa do ubiegania się o odszkodowanie w razie wypadków. Potrzebujesz pomiarów elektrycznych? Skontaktuj się z nami i sprawdź ofertę.

Jakie uprawniania są niezbędne do pomiarów elektrycznych?

Aby dokonywać pomiarów należy posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji dozoru (D) i eksplotacji (E) w zakresie pomiarów ochronnych. Nasi specjaliści elektrycy posiadają takie uprawnienia, uzupełnione o duże doświadczenie zawodowe, również konieczne w tej pracy.

Jakie pomiary elektryczne wykonuje Eljot Kraków?

Dla naszych klientów wykonujemy pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych, rezystancji izolacji obwodów, ochrony przeciwporażeniowej czy próby funkcjonalne instalacji. Protokół pomiarów elektrycznych udostępniamy zaraz po przeprowadzeniu niezbędnych pomiarów. Więcej o pomiarach elektrycznych, możesz przeczytać tutaj.

Kiedy należy wykonać pomiary?

Protokół pomiarów elektrycznych powinniśmy odnawiać co 5 lat – taki obowiązek składa na nas ustawa z dnia 07.07.1994 r. „Prawo budowlane”, a konkretnie arty.62.pkt.1. Kontrola powinna obejmować sprawność połączeń, zabezpieczeń, sprzętu, oporności, środków ochrony, izolacji przewodów i uziemień. Dla naszych klientów wykonujemy takie pomiary od wielu lat.

Protokół pomiarów elektrycznych – jak go otrzymać?

Nasi specjaliści po zakończonych pomiarach przekazują protokoły właścicielom mieszkań lub budynków – są to dokumenty, które należy okazać podczas kontroli. Nasze dokumenty są czytelne i przejrzyste, wykonywane na komputerze, w sposób odpowiedni dla kontrolujących urzędników.

Czas na pomiary elektryczne? Protokoły są niezbędne, kiedy odwiedzi nas kontrola. Skontaktuj się z nami – dokonamy pomiarów w najdogodniejszym dla Ciebie terminie.

Menu