1. Strona główna
 2. |
 3. Pomiary i dokumentacja

Pomiary i dokumentacja

Badania wyłączników różnicowoprądowych
Głównym zadaniem wyłącznika różnicowoprądowego jest odłączenie zabezpieczonego obwodu od zasilania w przypadku jego uszkodzenia czy zwarcia. Ma on więc stanowić dodatkowe zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym. Badanie poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych jest elementem kontroli instalacji elektrycznej i powinno być wykonywane regularnie. Wyniki takiego badania zostają ujęte w dokumentacji powykonawczej lub pokontrolnej.

Pomiary uziemienia roboczego
Uziemienia robocze, czyli uziemienia konkretnego punktu obwodu elektrycznego mają zapewnić prawidłową pracę urządzeń elektrycznych. Zarówno podczas prawidłowej pracy, jak i podczas pracy zakłóconej. Uziemienie robocze chroni sieć niskiego napięcia przed skutkami przeniesienia na nią wyższego napięcia.
Pomiar uziemienia roboczego jest elementem kontroli instalacji elektrycznej i należy go wykonywać regularnie. Wyniki takiego pomiaru zostają ujęte w dokumentacji powykonawczej lub pokontrolnej.

Pomiary instalacji odgromowych
Zadaniem instalacji odgromowej jest ochrona przed skutkami uderzenia pioruna, dlatego sprawność jej działania jest niezwykle istotna dla naszego bezpieczeństwa. Należy więc regularnie wykonywać kontrolę instalacji odgromowych. Podczas badań okresowych instalacji odgromowej ocenia się stan techniczny, eksploatację instalacji oraz poprawność działania urządzeń instalacji. Pomiar instalacji odgromowej jest elementem kontroli instalacji elektrycznej i należy go wykonywać regularnie. Wyniki takiego pomiaru zostają ujęte w dokumentacji powykonawczej lub pokontrolnej.

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej mają na celu sprawdzenie, czy izolacja instalacji elektrycznej nie uległa zniszczeniu lub uszkodzeniu mechanicznemu. Co mogłoby skutkować porażeniem prądem elektrycznym osób znajdujących się w kontrolowanym budynku. Dokonuje się zatem pomiaru rezystancji/impedancji pętli zwarcia oraz rezystancji uziomu i przewodu ochronnego, a także poprawności działania bezpieczników i wyłączników. Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej jest elementem kontroli instalacji elektrycznej i należy go wykonywać regularnie. Wyniki takiego pomiaru zostają ujęte w dokumentacji powykonawczej lub pokontrolnej.

Pomiary natężenia oświetlenia
Pomiary natężenia oświetlenia mają na celu sprawdzenie natężenia, jakości oraz równomierności światła. Jak dobrze wiemy, światło wpływa na nasz codzienny komfort życia i pracy, dlatego regularna kontrola jest bardzo istotna. Pomiarów dokonuje się w każdym pomieszczeniu oraz na stanowiskach pracy. Pomiar natężenia oświetlenia jest elementem kontroli instalacji elektrycznej i należy go wykonywać regularnie. Wyniki takiego pomiaru zostają ujęte w dokumentacji powykonawczej lub pokontrolnej.

Pomiary rezystancji kabli przewodów
Pomiar rezystancji kabli elektroenergetycznych w połączeniu z próbą napięciową ma za zadanie sprawdzić stan izolacji żył kabla. Jest to element kontroli instalacji elektrycznej i należy go wykonywać regularnie. Wyniki takiego pomiaru zostają ujęte w dokumentacji powykonawczej lub pokontrolnej.

Pomiary rezystancji izolacji instalacji urządzeń
Pomiary rezystancji izolacji instalacji urządzeń sprawdzają skuteczność ochrony podstawowej, a więc czy zamontowana izolacja chroni przed porażeniem prądem elektrycznym, a także zwarciem i pożarem. Jest to zatem ważny test, którego negatywny wynik może zaważyć na bezpieczeństwie osób przebywających w budynku. Prawidłowo działająca izolacja jest podstawowym elementem sprawnej instalacji elektrycznej, a także urządzeń elektrycznych. Pomiar rezystancji izolacji instalacji urządzeń jest elementem kontroli instalacji elektrycznej i należy go wykonywać regularnie. Wyniki takiego pomiaru zostają ujęte w dokumentacji powykonawczej lub pokontrolnej.

Pomiary rezystancji uziemień
Pomiar rezystancji uziemienia ma na celu sprawdzenie, czy spełnia ona aktualne normy ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i odgromowej oraz czy zapewnia właściwą pracę sieci elektroenergetycznej. Pomiar rezystancji uziemień jest elementem kontroli instalacji elektrycznej i należy go wykonywać regularnie. Wyniki takiego pomiaru zostają ujęte w dokumentacji powykonawczej lub pokontrolnej.

Pomiary impedancji pętli zwarcia
Pomiar impedancji pętli zwarcia polega na zmierzeniu czasu, jakiego potrzebują urządzenia nadprądowe lub różnicowoprądowe do odcięcia dopływu prądu po zaistnieniu zwarcia w instalacji. Czas ten nie powinien przekroczyć 20 ms. Tak, krótki czas jest kluczowy, aby zapobiec nieszczęściu w postaci porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Pomiar impedancji pętli zwarcia jest elementem kontroli instalacji elektrycznej i należy go wykonywać regularnie. Wyniki takiego pomiaru zostają ujęte w dokumentacji powykonawczej lub pokontrolnej.

Dokumentacja
Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą z zakresu sporządzania dokumentacji instalacji elektroenergetycznych. W ELJOT świadczymy kompleksowe usługi, dlatego zapewniamy ci niezbędną do prawidłowego zakończenia zlecenia dokumentację z wykonanego montażu, a także z przeprowadzanych na zlecenie kontroli okresowych.

W naszej ofercie znajdziesz:

 • protokół pomiarów elektrycznych,
 • protokół pomiarów instalacji odgromowej,
 • protokół pomiarów oświetlenia,
 • protokół pomiaru rezystancji izolacji,
 • protokół pomiaru uziemienia,
 • protokół skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • protokół badania wyłącznika różnicowoprądowego,
 • protokół pomiaru impedancji pętli zwarcia,
 • schemat instalacji budynku.

W ELJOT od ponad 10 lat dbamy o komfort i zadowolenie naszych klientów, nie tylko dostarczając im najlepsze rozwiązania, ale także pełną, jasną i fachową dokumentację z przeprowadzonych prac. Jesteśmy dokładni, skrupulatni i dotrzymujemy określonych terminów.

Szukasz specjalisty, który przygotuje dla ciebie dokumentację instalacji elektroenergetycznej? Skorzystaj z naszego doświadczenia. Zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą i sprawdź, co możemy dla ciebie zrobić. Skontaktuj się z nami, a my przedstawimy ci najlepsze rozwiązanie.

Menu