Przeglądy instalacji elektrycznej

Oględziny, pomiary i próby eksploatacyjne, sprawdzanie ciągłości przewodów i ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwporażeniowej – każdy dobry przegląd instalacji elektrycznej powinien zawierać te elementy w swoim programie. Przeglądy elektryczne powinniśmy wykonywać co 5 lat – taki obowiązek nakłada na nas Prawodawca. Warto powierzyć te działania profesjonalistom.

Przeglądy instalacji elektrycznej – ustawa

Przegląd instalacji elektrycznej powinniśmy dokonywać conajmniej raz na 5 lat. Obowiązek ten wynika z art. 62 ustawy o prawie budowlanym z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z późn. zm.). Prawo to nałożone jest na zarządce lub właściciela obiektu i polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania lokalu budowlanego, również kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej, w zakresie sprawności połączeń, zabezpieczeń, oporności i uziemień.

Przegląd instalacji – kto może go dokonać?

Przeglądy instalacji elektrycznej powinny wykonywać wyłącznie osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje, wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją instalacji, urządzeń czy sieci energetycznych. Są to kwalifikacje typu D, które odnawia się co 5 lat. Oględziny muszą dotyczyć stanu widocznych części przewodów, ich umocowania, stan osprzętu, odbiorników, dławików, ochrony, automatyki itd. Wyniki kontroli należy przechowywać przez cały okres użytkowania instalacji – aż do jej odnowienia. Przeglądy instalacji elektrycznej należy wpisać wraz z datą do tablicy 5 książki obiektu budowlanego.

Przeglądy elektryczne – kto odpowiedzialny

Odpowiedzialność za przegląd instalacji elektrycznej leży na wspólnocie – zarówno w nieruchomości wspólnej, jak i prywatnych lokalach. Jednak konieczność wykonywania przeglądów elektrycznych wynika nie tylko z obowiązku prawnego, ale i ze względów na nasze bezpieczeństwo – ochronę przeciwpożarową i przeciwporażeniową naszej rodziny.

Skontaktuj się z nami W Eljot Kraków znamy się na elektryce jak nikt! Powierz nam przeglądy elektryczne w Twoim domu. Skontaktuj się z nami w celu przedstawienia oferty – nasz zespół jest gotowy na wszystkie pytania dotyczące elektryki w domu.

Menu