Kontrola instalacji elektrycznej

Kontrola instalacji elektrycznej polega na trzykrotnym zbadaniu każdego pomiaru elektrycznego, wyciągnięciu średniej i sprawdzeniu wyniku z aktualnymi normami technicznymi i normami bezpieczeństwa. Każda kontrola powinna być zakończona sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji, a także naprawą ewentualnych usterek lub w najgorszym przypadku koniecznością wymiany całej instalacji. Dokładność wykonania tych pomiarów i umiejętność znalezienia ewentualnej usterki jest kluczowa dla długoletniego, prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania całej instalacji elektrycznej, dlatego powinny ją wykonywać osoby z doświadczeniem i odpowiednimi kwalifikacjami. Jakie badania i pomiary powinny zostać przeprowadzone podczas regularnych kontroli instalacji elektrycznej?
• badania wyłączników różnicowoprądowych,
• pomiary uziemienia roboczego,
• pomiary instalacji odgromowych,
• pomiary ochrony przeciwporażeniowej,
• pomiary natężenie oświetlenia,
• pomiary rezystancji kabli przewodów,
• pomiary rezystancji izolacji instalacji urządzeń,
• pomiary rezystancji uziemień,
• pomiary impedancji pętli zwarcia.

Pamiętaj! Protokół powinien zawierać: listę przeprowadzonych pomiarów i badań, zalecenia odnośnie do kontrolowanej instalacji, spis wykonanych działań i napraw.

Szukasz specjalistów, którzy przeprowadzą kontrolę instalacji elektrycznej w twoim domu, biurze, firmie czy inwestycji? Chcesz mieć pewność, że otrzymasz fachową usługę, mądrą poradę i skrupulatnie przygotowaną dokumentację? W ELJOT zadbamy o twój komfort i przygotujemy dedykowaną ofertę dopasowaną do twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami już dziś, a my przedstawimy ci najlepsze rozwiązanie.

Zadzwoń do nas
Zapytaj o ofertę
Menu